Beboerhuset

Generalforsamling 26. marts 2014, formandens beretning

Medlemssituationen:

Der er d.d. 207 medlemmer og 27 støttemedlemmer, i alt 231. I fjor ved samme tid var der 181 medlemmer og 32 støttemedlemmer, i alt 213. I hele 2013 blev det til 227 medlemmer og 50 støttemedlemmer, i alt 277. Det kan vi godt nå at komme op på igen i år, så det ser ud til at medlemstal og støttemedlemstal stadig er stille og roligt voksende, eller i hvert fald ligger stabilt nu.

Kommunikation til medlemmerne:

For det første har vi en arrangementskalender i beboerbladet. Det kommer 4 gange om året, så den kan ikke altid være aktuel, og der kan komme ændringer i den. Derfor har vi også en mailliste som medlemmer og andre interesserede har meldt sig til, og som sender meddelelser ud om foreningens arrangementer efterhånden som de nærmer sig, så man kan få de sidste opdateringer. Og vi har en facebookgruppe, som opdateres med arrangementerne samtidig med at de kommer på maillisten. Desuden bruger vi gode gammeldags opslag af papir som anbringes i og på Beboerhuset og glasskabet udenfor.
Endelig har vi en hjemmeside som hedder www.beboerhuset.org, hvor man kan læse alt om beboerforeningen, så det kan stærkt anbefales at besøge den med jævne mellemrum. Webmaster er Brian Hvam som har lavet den, og som opdaterer den når bestyrelsen sender besked om hvad der skal på som aktuelt og af som uaktuelt.

Hvad der sker i hverdagene:

Onsdagscafeerne

Hver onsdag aften er caféaften hvor man ganske uforpligtet kan komme og få en kop kaffe, øl, vin osv. Cafeen passes af to personer hvoraf den ene er et bestyrelsesmedlem som tager sig af udlejningen, og den anden som meget tit er Sonja, passer baren. Onsdagscafeerne er sommetider velbesøgte, sommetider ikke så velbesøgte, men der er under alle omstændigheder liv i huset på onsdagsaftenerne. Så vi vil opfordre alle til at kigge ind om onsdagen og sige godaw.

Nogle gange bliver der på caféaftenerne lavet specielle arrangementer:

Mad-musik-café. Her har tilstrømningen alle gange været overvældende med 30-40 gæster som har spist og hørt musik. Seneste arrangement af den art var i januar hvor musikken blev leveret af Mette Marstrand Trio, og den 23. april kommer Siska Skovs Trio og underholder. Maden til arrangementerne laves af frivillige kokke.
Smagninger af diverse drikkevarer: I maj sidste år havde vi en aften med smagning af mousserende vine og sushi, forestået af vores gamle ven Svend Arne Sørensen, som tidligere har lavet vinsmagning her i huset.
Forfatteraften: I april læste forfatteren Jo Hermann, som også er formand for Dansk Forfatterforening og for øvrigt bor i kvarteret, op og fortalte om sin nyeste roman.
Hanne Lynge fra Odense Sang- og Stemmeakademi har holdt et par koncerter med sine elever i årets løb, og der er en årsafslutningskoncert på vej den 18. juni.

Vælgermøde: I anledning af kommunalvalget i november holdt vi et velbesøgt vælgermøde hvor kandidater fra byrådspartierne havde taget imod vores invitation til at komme og holde oplæg og diskutere og svare på spørgsmål om alle mulige lokalpolitiske emner. Talelysten var stor, det var spørgelysten blandt de 25-30 publikummere også, og det blev til 2½ særdeles livlige timer.

(Selv om det ikke har noget med beboerforeningens arrangementer som sådan at gøre, skal det også nævnes at vi også i forbindelse med valget blev kontaktet af Tana Copenhagen, som er en organisation som udenrigsministeriet havde hyret til at lave et kursus for 18 mænd og kvinder som i ugen op til valget som led i et Danida-program var i Odense for at studere hvordan valghandlinger foregår i Danmark. Det var folk fra valgkommissioner, ministerier, medier og civilsamfundsorganisationer i en række asiatiske og afrikanske lande som gerne ville besøge os
fordi vi som beboerforening er en interesseorganisation som arbejder både udadtil i forhold til kommunen og politikerne med fx kvarterets fysiske rammer og indadtil i forhold til kvarterets sociale liv med arrangementer for børn og voksne. De havde et meget tætpakket program, hvor der var afsat en time til os, og hvor fire bestyrelsesmedlemmer stillede op og fortalte og svarede på spørgsmål, og man må nok sige at det på mange måder var en øjenåbner både for vores udenlandske gæster og for os).

Ann Charlottes Kantine

AC’s Kantine som plejede at foregå en fredag ca. 6 gange om året, har vi desværre måttet sige farvel til her til nytår. Tilslutningen var blevet for lille, og så var der ikke andet at gøre end at lukke butikken.

Årets traditionsbundne arrangementer, kronologisk:

Første maj var der fællesspisning hvor grillen var tændt. En lille flok var mødt frem, og det var meget hyggeligt.

Sankthans aften var der fællesspisning og bål. Der var mødt masser af mennesker op, både til spisningen hvor grillen igen var tændt, og til bålet bagefter. Bålet var ekstra stort i år, fordi vi havde fået skaffet et ordentligt læs grene fra bålet ude på Engen. Det var vådt og sejt at få ild i, men så brændte det også uden at blive slukket af regnen. Halsbrand kunne slukkes i fadøl fra Festbrandbilen, som man kan leje af Boje Talleruphus til festlige lejligheder.

Høst- og loppemarked holdt vi en søndag i september: Der var boder med specialiteter og lækkerier og loppeboder og underholdning for børn og voksne, hvor bl.a. Teater Gyda gav forestilling, og der var grill og hjemmebag.

Juleklip i december. Der kom af uransagelige grunde ikke så mange børn og forældre som der plejer, for at lave juleklip og adventskranse og spise æbleskiver og drikke saft og gløgg, men det var hyggeligt nok.

Juleudflugt: I december arrangerede beboerforeningen for første gang en busudflugt til julemarkedet i Flensborg suppleret med indkøb hos Fleggaard. Der var 20-30 personer med bussen, der kunne sagtens have været flere, men det var en god lille tur, og det kunne jo være det også kunne bliver til et traditionsbundet arrangement.

Fastelavn var et hit. Mange fastelavnsudklædte børn var mødt op til tøndeslagning og fastelavnsboller og saft. Det kunne de godt lide. Det kunne deres forældre og andre voksne også. Dem var der også mange af.

Udlejning:

Udlejningen går godt, der er for det meste to udlejninger pr. weekend, nogle gange tre, og nogle gange kun en. Det er sjældent huset slet ikke er lejet ud en weekend, og det er godt fordi det i høj grad er udlejningen foreningens økonomi baserer sig på. Der er pt. næsten helt fyldt op frem til sommer. Der er også ved at komme god gang i efterårsudlejningerne, og der er faktisk også begyndt at komme reservationer til næste år og en enkelt i 2016!

Samarbejdet med Regnbuen

Vi har jo fritidsklubber Regnbuen som lejer. Regnbuen overlevede fritidsklublukningerne i august, og det var godt, for ellers kunne vi godt have lukket beboerhuset. Vi har en fornuftig samarbejdsaftale og et godt samarbejde med Regnbuen, fx er det regnbuebørnene der udstiller billeder i beboerhuset her i marts. De plejer også at lave fastelavnstønder til fastelavn (det gjorde de nu ikke i år), og de laver heks til sankthans osv.
Omstruktureringen af børn- ungeforvaltningen i Odense Kommune betyder at Korsløkke Ungdomsskole som driver Regnbuen nu, lukker til sommer, og der bliver en ny ungdomsskole, Ung Syd, men der er ingen planer om at lukke Regnbuen, siger Kirsten Wermuth som er klubleder. Hun kan selvfølgelig ikke garantere at det ikke kan ske en gang i fremtiden, men indtil videre er der ingen grund til panik.

De fysiske rammer

De fysiske rammer i huset

Det nye køkken som vi fik i januar sidste år kaldte ligesom på lidt fornyelser på andre fronter, så vi har nu fået nye lamper. Og for at gøre det rigtig fint har vi også fået renset og behandlet gulv.

De fysiske rammer uden for huset

Man skal ikke glemme at beboerforeningen også er Odense Kommunes medspiller når det gælder de fysiske rammer i hele kvarteret. Der har vi en sag som har kørt i efterhånden mange år, nemlig renoveringen af Professor Labri-skulpturen og legepladsen på hjørnet af Skt. Knuds Gade og Fredensgade. Sidste år kunne vi fortælle at Odense Bys Kunstfond var gået ind i sagen og var i gang med også at skaffe andre fonde, og det lykkedes. Der blev holdt et beboermøde om det her i huset lige efter sidste sommer, og nu er renoveringen i gang. Første spadestik blev taget i onsdags af Anders W. Berthelsen som er formand for Odense Bys Kunstfond, og så skulle arkitektfirmaet Land+ og Erling Tingkærs flotte projekt skulle gerne stå klar så den nye Plads de Labri kan indvies sidst i maj.

Et andet projekt vi (det vil i denne forbindelse egentlig kun sige beboerne i Skt. Knuds Gade og Fredensgade) er inddraget i, er et pilotprojekt om affaldsindsamling. De to gader skal af med skraldespande og sække og i stedet have underjordiske affaldsbeholdere med fikse affaldsindkast på gaden, og det er meningen at det med tiden skal udbredes til andre steder i Odense. Der blev holdt borgermøde for de to gaders beboere her i huset i marts i fjor, hvor interessen for projektet viste sig at være stor og positiv, og der blev nedsat en arbejdsgruppe af beboere fra de to gader som sammen med Odense Kommune og Odense Renovation har diskuteret projektet, en proces der ikke er helt slut endnu. Men det koster nogle parkeringspladser, og det er såmænd nok til at leve med. Hvad det er sværere at leve med, er at kommunen i samme hug er på vej til at sælge Gruseren, den ubebyggede grund midt i Skt. Knuds Gade, og det vil bevirke at der forsvinder 20-30 uofficielle parkeringspladser. Så det borgergruppen er i gang med nu, er at prøve at forhindre at parkeringsforholdene i kvarteret bliver helt umulige. Vi håber på at finde en fornuftig løsning i samarbejde med kommunen, hvor man godt er klar over problemet.

_ _ _ _ _

Hermed slut på bestyrelsens beretning. Så er der også noget som ligger i særlige arbejdsgrupper, nemlig Madklubben, Kunståbent og Beboerbladet, så det vil de underholde med lige om lidt.  

nach oben