Beboerhuset

Generalforsamling 21. marts 2018, formandens beretning

På generalforsamlingen for et år siden anede vi i beboerforeningen ikke om vi var købt eller solgt. Fritidsklubben Regnbuen, som vi delte hus med, skulle nedlægges og opsagde lejemålet pr. 1. juli, og vi kunne ikke klare huslejen til kommunen alene. (Her skal jeg lige fortælle, at huset her ejes af kommunen, som beboerforeningen lejer det af, og Regnbuen lejede sig så igen ind hos os).

Så gik vi i gang med at prøve at finde en anden lejer. Efter en vej gennem et lettere kafkask univers frem og tilbage mellem kommunens by- og kulturforvaltning, by- og kulturrådmanden, ejendomsadministrationen med flere, endte vi hos Frivilligcenter Odense. Gennem frivilligcentret fik vi kontakt med forskellige frivilligorganisationer, som evt. kunne være interesserede i at flytte ind, og det blev også til en lang proces, hvor flere faldt fra undervejs. Så der var et temmelig stort arbejde med møder med organisationerne og med Odense Kommune hele sidste forår.

Heldigvis fik historien en happy end. ’2 Timer om Ugen’, som er en organisation der arbejder med at støtte flersprogede børn sprogligt, kulturelt og socialt, ville gerne flytte ind hos os. De havde brug for kontor- og mødefaciliteter efter at de havde måttet flytte fra deres lokaler i Vollsmose, og lejede lokalerne inde ved siden af. Men ’2 Timer’ skulle jo kun bruge en del af huset og skulle derfor selvfølgelig heller ikke betale så meget i leje til os, som Regnbuen havde gjort. Så vi måtte prøve at skaffe nogle flere indtægter pr. måned for at det hele kunne løbe rundt. Og det ser ud til at være lykkedes. Vi har hævet priserne på udlejning til fester mv. i weekenderne lidt. Og vi lejer førstesalen ud på timebasis til folk, der kan bruge den til noget. I øjeblikket, dvs. sidste efterår og dette forår, har vi en lejer på første sal, som driver yogakurser om mandagen. Så er vi også begyndt at tænke i at søge fonde, og det har givet pote her i februar. Det er alt sammen noget, kassereren vil komme nærmere ind på under aflæggelsen af regnskabet. Men konklusionen må være, at det hele løber fornuftigt rundt, og langt bedre end vi frygtede i fjor ved denne til.

 

Så vil jeg gå videre til den øvrige beretning.

- Hvad der sker i hverdagene:

 Onsdagscafeerne
Hver onsdag aften er caféaften, undtagelse i forbindelse med skoleferierne, hvor cafeen sædvanligvis passes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene tager sig af udlejningen. Der har også i år været forskel på hvor velbesøgte caféaftenerne er, men der er under alle omstændigheder liv i huset om onsdagen. Den første onsdag i måneden er der Kunståbent i cafeen, hvor månedens kunstner holder fernisering, og den sidste onsdag i måneden her der været strikkeaften, også kaldet Café Strik-Snak. Jeg ved ikke helt om strikkeaftenerne eksisterer endnu. Men kunstgruppen og strikkegruppen (hvis den eksisterer endnu) vil fortælle mere om deres arrangementer senere.

Med regelmæssige mellemrum, dvs. ca. en gang om måneden, er der på caféaftenerne blevet lavet specielle arrangementer:

Mad-musik-café. Her er konceptet at man spiser noget mad og hører noget musik i cafeen. Tilstrømningen har de fleste gange gang været overvældende med 30-40 gæster (det er hvad vi kan være), og så har der også været et par gange med et besøgstal på 25-30 stykker. Siden sidste generalforsamling har vi holdt fem af den slags arrangementer: I maj spillede Viðar og Lonesome Dukes, i august Chris Munoz, i september Henrik Faze Nybo i november Mungus, i januar Tiny, og i februar Olsen og Hylle. Så har vi også med held forsøgt os med en fredagskoncert i december, hvor Christian Søgaard Trio underholdt med en fortællekoncert om Rune T. Kidde, og i oktober afholdt vi i anledning af kommunalvalget vælgermøde med repræsentanter for byrådets politiske partier, og både Rune T. Kidde-koncerten og vælgermødet trak masser af mennesker af huse. Og sammen med ’2 Timer om Ugen’ har vi afholdt en fortælleaften, hvor to af organisationens nøglepersoner dels fortalte om hvad ’2 timer on Ugen’ er for noget og dels fortalte historier og læste op. De to er nemlig også fortællere, så det var indlysende at lave sådan et arrangement, og også det var en succes.

Årets traditionsbundne arrangementer, kronologisk:

Første maj var der fællesspisning, hvor grillen var tændt. En lille flok var som sædvanlig mødt frem, og det var meget hyggeligt.

 Sankthansaften var der fællesspisning og bål. Der var som sædvanlig mødt masser af mennesker op, både til spisningen hvor grillen igen var tændt, og til bålet bagefter. Bålet var som sædvanlig stort, fordi vi igen havde fået skaffet et ordentligt læs grene fra bålet ude på Engen. Folkemusikerne Fynboerne leverede musik til sangene. Festbrandbilen med indbygget fadølsanlæg skulle også have været med igen i år til at sørge for slukning af halsbrand, men den var desværre gået i stykker. Men der var øl alligevel.

 Høst- og loppemarked holdt vi en søndag i september: Der var mange private boder med loppeeffekter og en enkelt med specialiteter som øl og rom og kunst, og denne gang havde mange venlige mennesker doneret lopper til beboerforeningen, som på den måde kunne få en pæn økonomisk gevinst ud af dagen. Stor tak til donorerne. Der var salg af pølser, og der var spillemandsmusik med Fynboerne, som, som sædvanlig, næsten ikke var til at standse da de var gået i gang, så der var herlig underholdning til langt hen på eftermiddagen. Det var en god eftermiddag for børn og voksne.

 Fastelavn må igen i år siges at være en succes skønt der kun var få deltagere. Begivenheden lå i år søndagen umiddelbart før vinterferien, så mange børn og forældre havde vist valgt at fejre fastelavn under mere snesikre himmelstrøg. Men der blev af de få fremmødte slået katten af tønden ude i gården, og så var der saft og fastelavnsboller til dem her i huset bagefter, og de tilstedeværende var glade.

 Alt i alt må vi konkludere, at aktivitetsniveauet er meget højt, især i betragtning af, at alt arbejde i beboerforeningen koster præcis 0 kroner, dvs. det er ulønnet og frivilligt.

 

Udlejning:

 Udlejningen i weekenderne har som altid været svingende. Nogle weekender er alle dage udlejet, andre er der ikke udlejet nogen, andre igen er en eller to dage udlejet. Alt i alt må man sige det går fornuftigt, selv om man til tider godt kunne ønske sig mere, og det skal også helst gå fornuftigt, da foreningens økonomi i høj grad baserer sig på udlejningen.

 

Samarbejdet med ’2 Timer om Ugen’

Samarbejdet med ’2 Timer om Ugen’ har fra starten været godt, det betyder meget når man skal deles om så forholdsvis lidt plads som vi skal. Jeg har tidligere nævnt vores fortælleaften, og jeg håber vi ved lejlighed kan lave noget lignende igen, og i øjeblikket arbejder vi sammen om at få et arrangement stablet på benene i forbindelse med ’Danmark spiser sammen’- ugen i slutningen af april. Det kommer der nærmere besked ud om til Beboerhusets medlemmer.

De fysiske rammer

De fysiske rammer i husetDer er ikke sket det helt store på den front, ud over at vi har fået lavet nogle ændringer på det store toilet, som har gjort det mere praktisk, og så er vi i gang med at få møbleret lokalet ovenpå, så det også kan komme til at indgå i afholdelsen af arrangementer og i udlejningen.

 

De fysiske rammer uden for huset

Der er etableret en byhave på Bordals Allé, den lille stikvej ved hjørnet af Albanigade og Alexandragade. Den har beboerforeningen som sådan egentlig ikke noget med at gøre, men Morten fra vores bestyrelse har en stor finger med i projektet, som nok kan have interesse for nogle af vores medlemmer. Morten kommer direkte fra den stiftende generalforsamling i Bordals Byhave, og vil måske sige lidt mere om projektet om lidt.

 Hermed slut på bestyrelsens beretning. Så er der beretninger fra grupperne, som jo også hører med, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer, til grupperne har fortalt om deres arbejde. Jeg kan lige nævne, hvem grupperne er:

 Grusergruppen: Axel Bay-Petersen, Frauke Schaumburg, Gary Sheridan, Mads Asbild, Nikolaj Møller Pedersen, Pia Nørgaard, Søren Albrektsen og Uffe Hafstrøm – alle fra Skt. Knuds Gade – og Henrik Lumholdt og mig fra Fredensgade.

 

 Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

 

Kunstgruppen:  Ingelise Bech Hansen og Mia Keinke

 

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Thomas Nielsen, Christen Tofte og mig.

 

Sankthans-gruppen: Kurt Kjerrumgaard, Gary Sheridan og mig, med god hjælp af Anders Bigum til oprydning dagen efter.

 

Strikkegruppen, hvis den stadig eksisterer: Anita Bigum, Malan Zachariassen, Pernille Hamming, Frauke Schaumburg

 

nach oben