Beboerhuset

Referat fra Generalforsamling i BEBOERHUSET, Godthåbsgade 30B, onsdag d. 23. september, 2020
(udsat fra 18. marts pga. covid-19)

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretning fra arbejdsgrupperne
 4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
 10. Eventuelt

Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent

 • Ingelise Bech Hansen blev foreslået og valgt
 • Kamilla Jelsing blev foreslået og valgt 
 • Følgende gader fra kvarteret var repræsenteret til generalforsamlingen: Skt. Knuds Gade, Fredensgade, Oluf Bagers Gade, Absalonsgade, H. C. Andersens Gade, Godthåbsgade og Alexandragade 

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden

 • Formanden, Carl Flemming Schultz, fortalte om Beboerhuset, som jo er sat i verden for at skabe trivsel for beboerne i kvarteret, og hvad foreningen har arbejdet med.siden sidste generalforsamling. Den kan læses i sin helhed på Beboerhusets hjemmeside. 

Ad pkt. 3: Beretning fra arbejdsgrupperne 

Madklubben (ved Jette Pedersen):

 • Hver 14. dag på tirsdage eller torsdage er der madklub i Beboerhuset. Alle kvarterets beboere er velkomne til at deltage. (Dog skal man være medlem af Beboerhuset.) De som kommer i madklubben skiftes til at være kokke og lave maden. Det koster 60 kr. pr. voksen at spise med i madklubben (- og det halve for børn fra 6 til/med 10 år og helt gratis for børn under 6 år). Drikkelse til maden købes i beboerhuset. 

Kunstklubben (ved Ingelise Bech Hansen):

 • Kunstgruppen har nye udstillere hver måned på nær i juli måned. Der er mange forskellige udstillere og kunstklubben har endnu aldrig sagt nej til udstillere, som gerne vil have deres kunst vist frem. Ofte er det kunstnere, som aldrig før har udstillet sine billeder.  Der er pt. booket med kunst frem til januar 2021. 

Blad-gruppen (ved Henrik Lumholdt):

 • Beboerbladet Beboeren udkommer og uddeles til 2300 husstande 4 gange om året. Bladet er altid på 32 sider, hvilket giver mulighed for god fordeling af pladsen til hhv. artikler og annoncer. Beboerbladet er så heldige at have 33 faste annoncører. Dem er vi meget glade for. Der opfordres fra gruppen til at støtte annoncørerne, der støtter os.
 • Det koster 40.000 kr. om året at holde sådan et blad kørende. Desværre er der lige nu en vigende tilslutning fra annoncørerne. Det skal der arbejdes lidt i. Pt. koster det for annoncørerne kun det halve af, hvad det normalt koster at have en annonce i bladet, for at komme ”corona-annonce-frafald” i møde. 

Musikgruppen (ved Niels Andersen) fortsætter med at lave musikarrangementer. 

Madklub for modne mænd (ved Gerry Meleady):

 • Denne klub er ny her i Beboerhuset. Den holder dog til på Hunderupskolen. Men da der kom nye kommunale regler for sådanne foreninger, bliver ”Madklub for modne mænd” en del af Beboerhuset.
 • For at kunne deltage i ”Madklub for modne mænd”, SKAL man være medlem af Beboerhuset.
 • Madklubben er ikke en guldgrube. Den løber kun lige rundt. Medlemmerne betaler selvfølgelig for indkøb til mad og for evt. brug af en gæstekok. Alle medlemmer er velkomne. Der er dog nogle fysiske begrænsninger. Men normalt deltager ca. 10 i madlavningsarrangementerne, når de løber af stablen på Hunderupskolen alle tirsdage i ulige uger. (På grund af corona har klubben dog endnu ikke været aktive på denne side af sommerferien.)
 • Datoer for madlavningsaftenerne og hvordan man tilmelder sig, vil løbende blive offentliggjort i beboerbladet og på Beboerhusets facebookside. 

Bemærkninger til beretningen og grupperne:

 • Der blev spurgt ind til økonomien i Beboerbladet. Svar: Der er pt. 50.000 kr. i overskud, når året er omme. De fleste af disse penge er dog ”opsparing” fra den gamle bladbestyrer.
 • Der var stor ros til Bladgruppen. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad pkt. 4: Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

 • Kassereren, Frauke Schaumburg, gennemgik regnskabet, som blev uddelt på generalforsamlingen.
 • Beboerhuset bruger Folkesparekassen.
 • Der blev stillet forslag om at undersøge andre bankers grænser for betaling af negativ rente. Hvis dette skal ske, skal Fynske Bank selvfølgelig også spørges, da de er en af vores annoncører. Om det skal ske, skal selvfølgelig sættes i perspektiv, at der er tale om 400 kr. i negativ rente. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad pkt. 5: Behandling af indkomne forslag 

 • Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6: Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021 

 • Bestyrelsen tænker at fortsætte med de arrangementer, vi allerede kender til. Måske sker der lidt nytænkning i perioden der kommer.
 • Bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent sættes op til 150 pr. år. i stedet for de nuværende 125 kr. pr. år. Dette vil ske fra 1. januar, 2021.
 • Der er pt. ca. 300 medlemmer af Beboerhuset. 

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet pr. 1. januar, 2021 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Da det er et lige år, er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Desuden er 2 bestyrelsesmedlemmer pga. fraflytning mv. udgået af bestyrelsen.
 • Frauke Schaumburg og Gary Sheridan var villige til genvalg. Jette Pedersen og Grethe Pajbjerg ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tine Tofthøj, Steen K. Thomsen, Stener Bonde, Nadia Trier som nye bestyrelsesmedlemmer. Alle blev valgt.
 • Bestyrelsen aftaler, når den konstituerer sig, hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 1 år, og hvilke 4 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 2 år.

Bestyrelsen består herefter af: Stener Bonde, René Krarup, Dorte Lassen, Frauke Schaumburg, Carl Flemming Schultz, Gary Sheridan, Steen K. Thomsen, Tine Tofthøj og Nadia Trier.

 • Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Jette Pedersen og Henrik Lomholdt stillede op og blev valgt 

Ad pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

 •  Niels Andersen stillede op som revisor, og Anny Baagøe stillede op som revisorsuppleant. Begge blev valgt. 

Ad pkt. 9: Nedsættelse af arbejdsgrupper 

 • Madklubben, Kunstgruppen og bladgruppen og musikgruppen fortsætter. Evt. udvides musikgruppen, så Niels Andersen ikke står alene med det hele.
 • ”Madklub for modne mænd” er ny. 

Ad pkt. 19: Eventuelt

 • Der blev sagt stor tak til Grethe Pajbjerg, som træder ud af bestyrelsen, og kvitteret med flasker for hendes store arbejde i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen sluttede hyggeligt af med et stykke smørrebrød og en øl/vand.

Kamilla Jelsing, referent
Ingelise Bech Hansen, dirigent

 

 

nach oben