Beboerhuset

Generalforsamling 23.september 2020, formandens beretning
(udsat fra 18. marts 2020 pga. covid-19)

Først lige et par ord om beboerforeningen BEBOERHUSET som sådan. Beboerforeningen er jo, som det fremgår af vedtægterne, en forening, som er sat i verden for at ”arbejde for trivslen for beboerne i kvarteret”. Når man skal det, er det praktisk at have et hus, og det har vi så her. Vi lejer Godthåbsgade 30B af Odense Kommune, og for at have råd til det, lejer vi så igen noget af stueetagen, nemlig fløjen ovre på den anden side af indgangen, til en frivilligorganisation, som hedder ’2 Timer om Ugen’, som bruger det til kontor- og mødelokaler. Lejeindtægten fra ’2 Timer om Ugen’ sammen med indtægten fra udlejningen af lokalet her til private fester i weekenderne, samt medlemskontingenter og salg fra baren gør så, at vi så nogenlunde kan få økonomien til at løbe rundt og lave arrangementer for medlemmerne.

Noget nyt er, at vi her fra 1. september har fået nye lejere på 1. sal. Det er Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud, som lejer lokalet 4 x 4 timer om ugen til kurser og andre aktiviteter for indvandrerkvinder. Og vi har også fået et yogahold deroppe, som bruger lokalet en aften om ugen. Det bidrager også til husets økonomi

Så vil jeg gå videre til den øvrige beretning.

Hvad der sker i hverdagene:

Huset har været coronalukket siden 11. marts, og derfor har der selvfølgelig ikke været arrangementer foråret og sommeren igennem. Vi valgte for en sikkerheds skyld at holde lukket hele august med, men nu er vi altså i gang igen. 

Onsdagsaftenerne:

Om onsdagen er der caféaften, undtagen i forbindelse med skoleferierne. Cafeen passes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene tager sig af udlejningen, det andet af baren. Den første onsdag i måneden er der Kunståbent, hvor månedens kunstner holder fernisering. Så derfor har vi altid fine billeder på væggene, som man endda kan købe. Det vil Kunstgruppen fortælle mere om senere. Og den sidste onsdag i januar og februar i år har filmmanden Hans Wessing med stor succes vist film fra sit katalog på over 220 titler om Odense og Fyn og usædvanlige personligheder på Fyn og andre steder. Det skulle have fortsat resten af foråret, men som sagt kom coronaen i vejen. Nu fortsætter filmaftenerne, foreløbig de næste tre sidste onsdage i september, oktober og november

Med uregelmæssige mellemrum er der på caféaftenerne blevet lavet specielle arrangementer:

Mad-musik-café er et koncept, som blev introduceret for flere år siden. Man spiser noget mad og hører noget musik i cafeen. Tilstrømningen har de fleste gange været overvældende med 40 gæster (det er hvad der kan være). Siden sidste generalforsamling har vi holdt fire af den slags arrangementer: I april 2019 spillede Jan Olsen Trio, i september The French Connection, i november Henrik Krogh Christensen og Claus H. Nielsen, og i februar John Mogensen i en genopstanden udgave ved Brian Arnold. To fredage har der været arrangeret luksus madaftener, nemlig en fisk- og vildtaften i oktober og en portugisisk aften i januar, den sidste i samarbejde med Portugisisk Vinkælder. Forårets øvrige arrangementer måtte aflyses.

Men her i september lysnede det igen. Friis, Dalager og Mydtskov leverede en veloplagt koncert for et veloplagt, men coronaindskrænket publikum. Det var uden spisning, og publikumstallet var sat ned til 30 fra de sædvanlige 40, og der var håndsprit og god gensynsstemning. Vi håber at kunne lave flere af den slags arrangementer i løbet af sæsonen.

Hver anden uge har vi madklub, som slet ikke er nogen lukket klub, men som ethvert medlem af beboerforeningen kan melde sig til. Det vil madklubgruppen fortælle mere om senere.

Årets traditionsbundne arrangementer, kronologisk siden sidste generalforsamling i marts 2019:

Første maj – og vi er altså stadig 1 2019 – var der traditionen tro fællesspisning, hvor grillen var tændt. Der var mødt en pæn flok beboere frem – altså antalsmæssigt –  og det var meget hyggeligt. Hvad var der i år? Ingenting.

Sankthansaften 2019 var der fællesspisning og sankthansbål, som sædvanlig med mange fremmødte. Heksen manglede, vistnok på grund af me-too, men festbrandbilen med indbygget fadølsanlæg var på plads. Fynboerne leverede musik til de gamle sankthanssange og var traditionen tro i rigtigt spillemandshumør i timevis. Og hvad var der af sankthans i år? Ingenting.

Høst- og loppemarked var aflyst i 2019. Der var for få lopper og for få stadeholdere til, at det gav nogen mening at gennemføre. Og hvad var der af marked i år? Heller ingenting

Fastelavn var til gengæld velbesøgt i år. Det var i februar, før det hele lukkede. Det var et møgvejr, så tøndeslagningen blev afholdt på første sal, og det var en succes med mange børn og forældre. Der blev fundet kattekonger og -dronninger, og så var der saft og fastelavnsboller i cafeen bagefter.

Så hvis vi skal konkludere noget, må det være, at aktivitetsniveauet i huset siden sidste års generalforsamling og til coronaens indtog var meget højt, især i betragtning af, at alt arbejde der bliver lagt i beboerforeningen koster præcis 0 kroner, dvs. det er ulønnet og frivilligt. Fra midt i marts i år til 1. september var alt som nævnt indstillet.

Udlejning:
Udlejningen til fester og sammenkomster i weekenderne har som altid været svingende. Nogle weekender er alle dage udlejet, andre er der ikke udlejet noget, andre igen er en eller to dage udlejet. Det gik selvfølgelig helt i stå i foråret og vi mistede en del konfirmationer, men nogle af dem blev flyttet til efteråret, så dem fik vi altså alligevel. Og der er ved at komme pænt gang i udlejningen igen her efter sommerferien. Men det kommer kassereren nærmere ind på.

Hermed slut på bestyrelsens beretning.

Så er der beretninger fra arbejdsgrupperne, som gør et stort arbejde, så jeg vil foreslå at vi venter med spørgsmål og kommentarer til det hele, til grupperne har fortalt om deres arbejde. Der er tre grupper, som arbejder hele året, nemlig

Madklubben: Stinne Hvam, Jette Pedersen, Marianne Hedemand og Pia Christoffersen

 

KunstgruppenIngelise Bech Hansen og Mia Keinke

 

Beboerbladgruppen: Henrik Lumholdt, Christen Tofte, Stig Vognæs, Helene Dambo og mig.

 

nach oben