Beboerhuset

GENERALFORSAMLING i Beboerforeningen BEBOERHUSET, Godhåbsgade 30 B Onsdag den 29. september, kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretninger fra arbejdsgrupperne
 4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2022
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
 10. Eventuelt

Referat: Ad 1: Valg af dirigent

 • Ingelise Bech Hansen blev valgt som dirigent og Kamilla Jelsing som referent.
 • Ingelise Bech Hansen konstaterede, at generalforsamlingen via Beboerbladet er rettidigt indkaldt.
 • Alle deltagere i generalforsamlingen præsenterede sig med navn og adresse – flere kommer fra adresser uden for Beboerhusets område (= ikke stemmeberettigede ved generalforsamlingen).

Ad 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden, Carl Flemming Schultz

 • Beboerhusets opgave er at skabe trivsel for beboerne i området.
 • For at få råd til at drive Beboerhuset, lejes noget af huset ud. Bl.a. til frivilligorganisationen ”2 timer om ugen”, ”Multikulturel Kvindeforening Stjerneskud”, ”Red Barnet” og ”Mødrehjælpen”. Desuden lejes Beboerhuset også ud til områdets beboeres private fester, konfirmationer, barnedåb mv.
 • Corona har gjort, at der desværre ikke er så meget at berette om på denne generalforsamling. De fleste af Beboerhusets aktiviteter har været aflyst: Mad og musik, fastelavn, sankthans, madklubben, Kunståbent, onsdagscafé mm.
 • Men lørdag den 18. september var der genåbningskoncert i Beboerhuset efter en lang corona-nedlukning. Claus og Søren kom og spillede hyggelig og festlig folkemusik og Copenhagen Jazz Ensemble fulgte efter med helt fantastisk dejlig jazz-musik. Arrangementet var særdeles velbesøgt.
 • Onsdags-cafeerne er tilbage. Støt Beboerhuset, mød op og få en sludder og en øl/vand/kop kaffe.

Kommende arrangementer i Beboerhuset:

 • 2. november er der vælgermøde i Beboerhuset op til kommunalvalget.
 • 3. november: Kunståbent
 • 5. november: Koncert med Sanne Gryholt Trio

Tjek Beboerbladet for yderligere datoer for arrangementer.

 • Der er også nye projekter på tegnebrættet. Bl.a. et haveprojekt, et brætspils-projekt og et kor-/fællessangs-projekt, finansieret af fonde. Der arbejdes på, at det kommer i gang i løbet af det næste halve år.
 • Beboerhuset har fået nogle penge fra Odense Kommunes bydelspulje. De skal gå til nye stole til Beboerhuset, da de gamle trænger til en udskiftning.

Ad 3: Beretninger fra arbejdsgrupperne

 • Madklubben (Stinne Hvam): Madklubben har været lukket i laaaaaang tid. Men de seneste to uger har der været gang i Madklubben igen. Madklubben har plads til ca. 40 deltagere. Oftest er der kun 30. Det går på skift blandt de deltagende at være kokke. Madklubben har åbent hver 14. dag. Se datoerne på bagsiden af Beboerbladet. Tilmelding til Madklubben sker til Stinne Hvam, enten på telefon 42 50 73 74 eller på mail: stinne@ffsm.dk. Man kan også kontakte Stinne og komme på Madklubbens mail-liste, hvis man ønsker at være informeret om datoer et halvt år frem i tiden.
 • Kunstgruppen (Ingelise Bech Hansen): Kunstgruppen har også være corona-ramt. Men lige nu er der en igen en farvestrålende udstilling på husets vægge. Der er ikke krav om højt kunstnerisk niveau for at kunne udstille i Beboerhuset. Både rutinerede og amatørkunstnere udstiller i Beboerhuset. Kunståbent/fernisering er altid den første onsdag i måneden. Der byder Beboerhuset på et glas vin og lidt chips.
 • Beboerbladgruppen (Christen Tofte): Bladet udkommer 4 gange om året. Økonomien omkring bladet går næsten altid i nul, hvilket betyder at annonceindtægterne dækker trykke-udgifterne. Har nogen noget på hjerte, tager fotos, skriver digte eller noget helt andet, er man meget velkommen til at sende det til gruppen, hvis man ønsker det bragt i Beboerbladet.

Spørgsmål til formandens og arbejdsgruppernes beretning:

 • Er det muligt at Madklubben kunne melde ud, hvilken ret der serveres på dagen? SVAR: Da det er helt almindelige folk med både arbejde og familie, som melder sig til at være kokke, vil det nok være svært at kunne melde en menu ud i god tid. Mange kokke arbejder efter devisen ”bedst under pres” også kaldet ”planlægning i sidste øjeblik ;-)”. Og da det yderligere ofte er svært at finde kokke, er det nok ikke nu, man skal opstille yderligere krav til kokkene. Madklubben opfordrer til, at man møder op og lade sig overraske af dagens menu, som oftest består af to retter.
 • God idé til Facebook-siden: Kunne man forestille sig at scanne nogle af de gamle artikler fra tidligere Beboerhusblade ind og lægge dem op på Beboerhusets Facebook-side. SVAR: Ja, det arbejdes der faktisk på. Og bestyrelsen lover, at det sker inden næste generalforsamling.

Formandens og arbejdsgruppernes beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 4: Forelæggelse af regnskabet til godkendelse v/ kassereren, Frauke Schaumburg

 • Regnskabet blev gennemgået og er godkendt at foreningens revisor, Niels Andersen.
 • Aktiviteterne har ligget meget stille på grund af corona. Men heldigvis er Beboerhuset alligevel kommet ud på den anden side af corona-krisen med kun et lille underskud på 38.545, 09 kr.

Spørgsmål til regnskabet:

 • Har bestyrelsen udfordret kommunen i forhold til reduktion i husleje under corona? SVAR: Ja. Beboerhuset har i 6 måneder haft henstand med huslejen. Disse penge er ved at blive betalt tilbage nu.
 • Hvorfor bruges der ikke Betalingsservice til opkrævning af medlemsindbetalinger i stedet for Mobil-Pay? SVAR: Fordi det koster 25 pr. indbetaling i gebyr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag

 • Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad 6: Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2022. v/ formanden

 • Under pkt. 2 blev det allerede nævnt at Beboerhuset prøver at få gang i nogle nye aktiviteter; kor/fællessang og brætspil. Der er søgt om penge til bl.a. 25 stk. Højskolesangbøger. Budgettet til kor/fællessang-projektet er beregnet til 17.500 kr. og skal helst også række til et lille orgel/klaver. Målet med de nye aktiviteter er at få gjort nogle af områdets unge mennesker aktive i Beboerhuset.
 • Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er 150 kr. for 2022.
  Det blev vedtaget.
 • Forslag: Kunne erhvervsdrivende i området betale mere i kontingent end private? SVAR: Alle er altid velkommen til at betale mere end man skal ;-)
 • Der er under corona frivilligt blevet doneret 5200 kr. til Beboerhuset fra medlemmerne.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Da vi er i et ulige år, er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er selvfølgelig muligt at genopstille til bestyrelsen. Gary Sheridan og Frauke Schaumburg ønsker ikke at genopstille. Følgende tre genopstiller: René Krarup, Dorte Lassen og Carl Flemming Schultz. Og følgende to nye stillede op: Paul Thomsen og Erik Kempf.
  De blev alle fem valgt med applaus.
 • Der skulle også vælges to suppleanter. Jette Pedersen ønskede ikke at stille op igen. Henrik Lumholdt vil gerne stille op igen som 2. suppleant. Der var en ny kandidat til 1. suppleantpladsen, Christina Thorsted. Begge blev valgt med applaus.

Bestyrelsen består derfor af følgende, pr. d. 29.09.21.:
Carls Flemming Schultz, Steen K. Thomsen, Dorte Lassen, René Krarup, Tine Tofthøj, Nadia Trier, Stener Bonde, Paul Thomsen og Erik Kempf.

Suppleanter bliver: Christina Thorsted (1. suppl.) og Henrik Lumholdt (2. suppl.).

Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Niels Andersen er flyttet fra kvarteret og kan derfor ikke genopstille. Erling Uhrbrand Jensen stillede op som Beboerhusets nye revisor. Som revisor-suppleant meldte Steffen Wanscher, Hunderupvej 38, sit kandidatur. Begge blev valgt med applaus.

Ad 9: Nedsættelse af arbejdsgrupper

 • De tre velkendte arbejdsgrupper fortsætter: Madklubben, Kunstgruppen og Beboerbladgruppen.

Ad 10: Eventuelt

 • Næste generalforsamling i Beboerhuset bliver den 30. marts 2022.
 • Der blev spurgt ind til, hvem som passer barvagterne? SVAR: Det gør bestyrelsen. Der har været et sammenfald mellem bestyrelsesmøder og barvagter. Det har ikke været hensigtsmæssigt. Og der er fundet en løsning, så det ikke sker igen fremadrettet.
 • Der er ved at blive opført ladestandere til el-biler. En fra Beboerbladet vil prøve at ”forfølge”, hvilke regler der gælder for ladestandere i vores område og skrive en artikel om det i vores Beboerblad.
 • Manglende kommunikation fra kommunen om ændringer i bebyggelsen i vores område: bebyggelse på området ved Dagmarsgade
 • Bestyrelsen ønskede at dele lidt ud til nogen, som har ydet noget særligt for vores Beboerhus-fællesskab. Det er de afgående bestyrelsesmedlemmer Frauke Schaumburg og Gary Sheridan, suppleant Jette Pedersen og bogholder Erling Uhrbrand Jensen. De fik hver to flasker vin og et gavekort på livsvarig fri adgang til Beboerhusets musikarrangementer.

Hermed var generalforsamlingen slut, dirigenten takkede for god ro og orden, og man gik over til smørrebrødet.

Kamilla Jelsing, referent
Ingelise Bech Hansen, dirigent

nach oben