Beboerhuset

Beboerbladet

Beboerbladet Beboeren udgives af BEBOERHUSET og udkommer 4 gange årligt.

Du kan se de digitaliserede version af beboerbladet under "Arkiv".

Bladet trykkes i 2300 eksemplarer og uddeles til Skt. Knuds Gade-/Godthåbsgadekvarterets beboere og arbejdspladser.

Indlæg til bladet fremsendes på mail til: beboeren@beboerhuset.org

Ønsker du at annoncere i bladet, kontakt da: annoncer@beboerhuset.org

Redaktionen, der kontaktes via beboeren@beboerhuset.org , består af:

Carl Flemming Schultz (ansvarshavende)
Anette Kjær (annoncer)
Lise Lyng Falkenberg
Christen Tofte (layout)

Hvorfor et beboerblad?

Skt. Knuds Gade-/Godthåbsgadekvarterets beboerblad hedder Beboeren. Det er opstået ved at de to gamle beboerforeninger Bunkeren og Godthåbs blade, Bunkeren og Godthåb, blev sammenlagt som en konsekvens af at de to foreninger fusionerede til foreningen BEBOERHUSET i sommeren 2011. Beboeren udkom første gang i marts 2012.

Det er en lang tradition for beboerblade i Skt. Knuds Gadekvarteret og Godthåbsgadekvarteret der hermed fortsætter. Både Bunkeren og Godthåb har eksisteret siden de to foreningers grundlæggelse en gang i forrige århundrede, hvor beboerforeningerne afløste de dengang eksisterende gadeforeninger, og de to blade afløste gadeforeningernes blade. Beboerbladene har fortalt stort og småt om livet og arbejdet i foreningerne, om kommende arrangementer, om ”gamle dage” og nye ting i kvartererne, og hvad der ellers kunne falde for. På trods af at det måske kan virke en smule old school i en tid hvor hjemmesider, facebook osv. hærger i medieverdenen, mener vi det er vigtigt at der fortsat dumper et gammeldags blad trykt på gammeldags papir og med den indbyggede gammeldags forældelse der af og til kan være tale om, ind ad beboernes brevsprækker med faste mellemrum. Det er med til at give kvarteret dets identitet, mener vi. Desuden mener vi at det er med til styrke fællesskabet mellem beboerne og de annoncerende lokale forretningsdrivende og dermed bidrage til et livligt og livskraftigt kvarter.

Og husk: det er dit og de andre beboeres blad. Så beboernes indlæg er selvfølgelig mere end velkomne.

Redaktionen

 

nach oben