Beboerhuset

Udlejning

 

Regler for udlejning af Beboerhuset

 1. Lejer skal være medlem / støttemedlem af BEBOERHUSET
 2. Lejer skal være fyldt 21 år.
  NB: Huset udlejes ikke til ungdoms- eller skolefester, heller ikke selv om lejer er fyldt 21 år.
 3. Lejemålet omfatter Beboerhusets cafélokale med køkken. Førstesalen kan tilvælges (se nedenfor).
 4. Der er plads til max 40 personer
 5. Lejer erklærer sig indforstået med, at der er tale om en lukket fest
 6. Lejer erklærer sig indforstået med at overholde husets ordensregler (se herunder)

Lejemålet overtages på den lejede dato kl. 08.00 og afleveres i opryddet stand den efterfølgende dag kl. 06.00.
Fredag kan lokalet dog først overtages kl. 15.00, og mandag-torsdag aften gælder lejemålet kl. 17-23.
Hvis man lejer huset i weekenden, er rengøring inkluderet i lejeudgiften. Hvis man lejer huset en hverdagsaften, skal man selv stå for både oprydning og rengøring.

Priser weekend:

Dag(e) Pris
Fredag 1.800 kr
Lørdag 2.000 kr.
Søndag 2.000 kr.
Fredag + Lørdag 2.600 kr.
Lørdag + Søndag 2.800 kr.
Fredag + Lørdag + Søndag 3.600 kr.

Priser hverdage:

Dag(e) Pris
Mandag, tirsdag, torsdag aften 500 kr

Herudover kan førstesalen lejes for 500 kr. enten selvstændigt (uden rengøring) eller som et supplement til stueetagen (med rengøring).

Ud over lejen betales et depositum på 1000 kr., der tilbagebetales, når nøglen er returneret, og alt er i orden i huset efter arrangementet. Hvis man ikke allerede er medlem eller støttemedlem af foreningen betales også kontingent.

Udlejningen foregår således:

 1. Der rettes henvendelse til beboerforeningen med en mail til udlejning@beboerhuset.org med angivelse af de(n) ønskede dato(er) for lejemålet. Husk at angive navn, adresse, telefonnummer og kontonummer (mhp. tilbagebetaling af depositum).
 2. Når datoen/datoerne er bekræftet fremsendes faktura med betalingsoplysninger. Først når den er betalt, er reservationen endelig.
 3. Afbestilles reservationen inden en måned før lejedatoen, tilbagebetales lejen, men ikke depositum. Afbestilles reservationen senere end en måned før lejedatoen, tilbagebetales depositum, men ikke lejen. Medlemskab tilbagebetales ikke. Hvis arrangementet ikke kan afholdes af andre grunde end lejerens egen aflysning, tilbagebetales både leje og depositum.
 4. Onsdagen før den ønskede lejedato udleveres nøglen mellem kl. 19 og 20 i Beboerhuset. Samtidig demonstreres husets alarm, og husets faciliteter gennemgås.
 5. Nøglen afleveres i huset den første onsdag efter lejedatoen mellem kl. 19 og 20. Herefter tilbagebetales depositum, forudsat at alt i huset er i orden.

NB:
Udlejningen er lukket i skoleferierne, så har man lejet huset weekenden efter en ferie eller på helligdage i en ferie, skal nøgleudlevering mv. ske onsdagen før ferien, og har man lejet huset weekenden før en ferie, skal nøgleaflevering mv. ske efter ferien.

Ordensregler for Beboerhuset

 • Lokalet skal være ryddet, bordene skal tørres af og placeres som de stod.
 • Borde og vindueskarme skal rengøres for stearin.
 • Stolene skal stables 5-6 stykker ad gangen ved væggen eller mellem bordene.
 • Gulvet skal fejes og ryddes for det værste – det skal kunne støvsuges!
 • Køkkenet skal være ryddet og almindeligt rengjort.
 • Opvaskemaskinen skal være tømt.
 • Affald sorteres og smides i containerne i gården.

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om oprydningen er udført tilfredsstillende. Hvis oprydningen ikke er udført tilfredsstillende, eller hvis ekstra rengøring eller pedelhjælp er påkrævet, tilbagebetales depositum ikke. Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og på inventaret. Dette gælder, uanset om det er en anden person end lejer, der er skadevolder.

Vigtigt! Der skal tages hensyn til de omkringboende:

 • Gårdarealet foran huset tilhører forhuset og må ikke benyttes.
 • Der er rygeplads ved døren ud mod det grønne område.
 • Døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 24:00.
 • Der gøres særligt opmærksom på, at kun vinduer mod det grønne område må åbnes.
 • Sound boxes må ikke anvendes, der må ikke spilles musik uden for huset, og generelt må lydniveauet ikke kunne genere naboerne.

HUSK NÅR DU FORLADER HUSET:

 • Lås døren ud mod det grønne område
 • Hasp alle vinduer
 • Luk døren ind til selve cafeen
 • Lås døren til rummet over for cafeen ved hjælp af nøgle
 • Slå alarmen til
 • Lås hoveddøren

Sådan fungerer husets alarm:

Når du kommer ind, skal alarmen slås fra:

 1. Luk yderdøren bag dig og gå hen til alarmen, som nu er begyndt at bippe.
 2. Tryk på tasten med den åbne hængelås.
 3. Tryk koden.
 4. Så er alarmen slået fra (displayet viser ”klar”).

Når du forlader huset, skal alarmen slås til:

 1. Sørg for, at alle andre end du selv har forladt huset.
 2. Sørg for, at alle døre er lukkede, også yderdøren.
 3. Tryk på tasten med den lukkede hængelås.
 4. Tryk koden.
 5. Så er alarmen slået til, og den begynder at bippe. Nu har du ca. ét minut til at komme ud af hoveddøren og låse efter dig.

NB:
Hvis du trykker forkert, skal du bare trykke på pilen øverst til venstre og prøve en gang til. Hvis alarmen ved en fejl går i gang, slår du den fra som anført øverst.

nach oben