Beboerhuset

Bliv medlem af beboerforeningen BEBOERHUSET

For at kunne bruge eller leje beboerhuset, skal du være medlem af beboerforeningen BEBOERHUSET (hvis du bor i kvarteret) eller støttemedlem (hvis du ikke bor i kvarteret). Eneste forskel på de to medlemskaber er at medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling, og det har støttemedlemmer ikke. Begge typer medlemskab gælder for hele husstanden (som selvfølgelig gerne må tegne flere).

Et medlemskab/støttemedlemskab gælder for kalenderåret og koster 150 kr. Kontingentet går til drift af BEBOERHUSET (forening såvel som hus).

Send mail med navn og adresse til bestyrelsen@beboerhuset.org
og indsæt kontingentet på foreningens konto eller betal via MobilePay.

Kontooplysninger:
Reg. nr. 1684
Konto nr. 0000377198.
(Middelfart Sparekasse/Folkesparekassen)

MobilePay:
Foreningens mobilepay: 81 91 23

nach oben