Beboerhuset

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden den 1. april. Den indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Heunder finder du referat og beretning fra alle generalforsamlinger siden 2012.

nach oben