Beboerhuset

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i beboerforeningen BEBOERHUSET, 26. april 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling og evt. endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (vedlagt)
3. Om muligt nyt om Beboerhusets fremtid
4. Eventuelt

Ad.1
Ingelise Bech Hansen valgt som dirigent, Anne-Marie Aabel valgt som referent.

Ad.2
Vedr. ß 4. Efter første sætning tilføjes: îMan er medlem, når kontingentet er indbetalt på beboerforeningens kontoî.
Efter sidste sætning tilføjes: îEt medlemskab giver Èn stemme og ret til at opstille som kandidat til en tillidspost for Èn person. Et medlemskab følger kalenderåretî.
Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.
Vedr. ß 5. De 3 sidste sætninger fjernes.
Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.

ß4 vil fremadrettet se således ud:
Kun beboere i kvarteret kan være medlem af foreningen. Man er medlem, når kontingentet er indbetalt på beboerforeningens konto. Medlemskab giver ret til at bruge eller leje beboerhuset. Et medlemskab kan gælde for husstanden. En husstand kan tegne flere medlemskaber. Et medlemskab giver Èn stemme og ret til at opstille som kandidat til en tillidspost for Èn person. Et medlemskab følger kalenderåret.

ß 5 vil fremadrettet så således ud:
Beboere som ikke bor i kvarteret, men som ønsker at bruge eller leje beboerhuset, skal være medlem af beboerforeningens støttekreds. Et medlemskab af støttekredsen giver ret til at bruge eller leje beboerhuset, men giver ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

Ad. 3.
På den ordinære generalforsamling var 2 emner til brugere af beboerhuset aktuelle, et seriøst î2 timer om ugenî og et lidt mere usikkert îUngVejî, lidt mere usikkert grundet økonomi. Der er møde med kommunen 4. maj vedr. dette for yderligere information og relevans omkring evt. lejekontrakt/evt. huslejenedsættelse pga. økonomien for de aktuelle emner, der ønsker at bruge huset. Beboerforeningen tilhører ikke målgruppen for tilskud fra ß 18-puljen. Man afventer resultatet af ovennævnte møde. Beboerhuset kører indtil 1.okt. uanset hvad.

Ad.4
Intet.

Anne-Marie Aabel/referent
Ingelise Bech Hansen/dirigent

nach oben